Угода Користувача «Візіком Карти»

 1. Предмет Угоди Користувача
  1. Предметом цієї Угоди користувача («УК») є відносини між ПРАТ «Візіком», далі «Візіком», що є правовласником Інтернет-сервісу, розташованого в мережі Інтернет за адресою https://maps.visicom.ua, далі «Інтернет-сервіс», а так само «Сервіс»), і Вами (Фізичною особою користувачем мережі Інтернет), далі «Користувач», з приводу використання Інтернет-сервісу. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується дотримуватися умов, описаних в цій Угоді. Угода може бути змінена без будь-якого спеціального повідомлення.
  2. Угода регулює порядок використання Сервісу. Положення цієї Угоди користувача є обов'язковим для всіх користувачів, які почали використовувати Сервіс. Користувач може ознайомитися з діючою версією УК, перейшовши за наступним посиланням: https://maps.visicom.ua/site/help/agreement?lang=uk.
 2. Опис Сервісу
  1. Візіком надає безкоштовний доступ до комплексу картографічних Інтернет-Сервісів, доступних за допомогою персонального комп'ютера і різних мобільних пристроїв, як існуючих в даний час, так і ті, які будуть розроблені в майбутньому.
  2. Користувач усвідомлює і погоджується, що Сервіс може містити рекламу, і що наявність даної реклами є необхідною умовою використання Сервісу. Користувач також розуміє і погоджується, що Сервіс може містити повідомлення від Візікому, такі як службові повідомлення, автоматичні повідомлення та новинні розсилки Візіком.
  3. Сервіс надається «як є». Візіком не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілям Користувача. Всі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання та програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди Користувача.
  4. Користувач погоджується з тим, що Візіком може здійснювати збір знеособлених статистичних даних про Користувачів Сервісу.
 3. Угода Користувача набуває чинності
  1. Ця Угода Користувача, а також зміни і доповнення до даній Угоді, вступають в силу з моменту їх оприлюднення за адресою https://maps.visicom.ua/site/help/agreement?lang=uk. Згода Користувача з умовами Угоди виражається шляхом фактичного використання Сервісу.
  2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень УК, вироблених Візікомом, що означає відмову Користувача від використання Сервісу.
 4. Умови використання Сервісу. Окремі функції Сервісу
  1. Сервіс використовує об'єкти інтелектуальної власності, права на яку належать відповідним правовласникам, а також інформація, надана її володарями. Повний перелік правовласників і власників інформації перерахований в п. 7 цієї УК.
  2. Будь-яка інформація, яка використовується в сервісі, включаючи картографічні матеріали та дані про точки інтересу, далі «Дані», призначена виключно для особистого некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання даних, їх відтворення, переробка, поширення, доведення до загального відома (опублікування)в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації і / або в комерційних цілях без попередньої письмової згоди власника авторських прав забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених цією УК.
  3. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість автоматичної побудови маршрутів на картах, що вказують на варіант шляху від точки відправлення до точки призначення, зазначених Користувачем, далі «Маршрут».
  4. Користувач самостійно і цілком несе всі ризики і відповідальність за вибір Маршруту та дотримання обраним Маршрутом. Візіком не гарантує правильність, оптимальність, актуальність і / або відповідність Маршрутів правилам дорожнього руху і не несе відповідальності за вибір Користувачем Маршруту і дотримання його.
  5. Користувач зобов'язується не вчиняти будь-яких умисних дій, які можуть завдати шкоди Візіком або третім особам і заподіяти збитки матеріального, інтелектуального або іншого характеру.
  6. Візіком залишає за собою право змінювати / виправляти, оновлювати як картографічну інформацію, так і певні функції Сервісу в будь-який час на власний розсуд і без попереднього повідомлення Користувача.
  7. Візіком залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технічно) при неодноразовому порушенні цих УК, або застосувати до Користувача інших заходів з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.
 5. Перерви в наданні послуг
  1. Візіком має право проводити профілактичні роботи з тимчасовим призупиненням роботи Сервісу.
  2. У разі обставин непереборної сили, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Візіком, або дій третіх осіб, спрямованих на зупинення або припинення функціонування всього або частини Сервісу, можливе припинення роботи без попереднього повідомлення користувачів.
 6. Зворотній зв'язок і порядок розгляду суперечок
  1. З питань щодо роботи Сервісів Користувач може звертатися до Служби підтримки користувачів за адресою електронної пошти: web-maps@visi.com.ua, а також за іншими адресами підтримки користувачів Візіком.
  2. Відсутність дій з боку Візікома в разі порушення Користувачем або іншими третіми особами положень УК не позбавляє Візіком права згодом вдаватися до відповідних дій на захист своїх інтересів.
  3. Користувач і Візіком погоджуються з тим, що всі можливі суперечки з приводу Угоди вирішуватимуться відповідно до норм чинного законодавства України.
 7. Інформація про Правовласників
  1. Картографічні дані
   • © 2019 ПрАТ «Візіком»
   • © Учасники OpenStreetMap
 8. Додаткова інформація
  1. Товарний знак
   1. Візіком є зареєстрованим товарним знаком, правовласником якого є ПРАТ «Візіком». Будь-яке використання в мережі Інтернет зазначеного товарного знака допускається тільки з згоди ПрАТ «Візіком», і при наявності обов'язкової гіперпосилання з логотипу на сайт http://visicom.ua
   2. Використання зображення товарного знака (логотипу) Візіком або логотипів веб-сервісів проектів Візіком будь-якими способами, в тому числі розміщення без узгодження в друкованих та інших носіях, розглядаються як порушення прав на товарний знак.
  2. Використання фрагментів карт Візіком в друкованих ЗМІ, поліграфії і зовнішньої реклами
   1. Дозволяється необмежене безкоштовне використання фрагменті карт Візіком, а також їх похідних (з доповненнями, скороченнями, зміною та іншими переробками) в друкованих ЗМІ, поліграфії, зовнішній рекламі та інших друкованих і електронних виданнях - за умови наявності підпису до кожного з фрагментів наведеного нижче виду. Розмір шрифту, який використовується для підпису фрагментів в друкованих виданнях і поліграфії, повинен становити не менше 5 пунктів, в зовнішній рекламі - не менше 2% від площі макету.
   2. Підпис фрагментів в друкованих виданнях, поліграфії і зовнішньої реклами:

    © 2019 ПрАТ «Візіком». visicom.ua

  3. Використання карт Візіком в мережі Інтернет
   1. Дозволяється необмежене використання фрагментів карт Візіком в мережі Інтернет отриманих за допомогою існуючих функцій Сервісу. При цьому Користувач не має права видаляти, приховувати або змінювати знаки охорони авторського права, а також активні посилання на Сервіс.